Ó consumo de drogas constitúe un dos problemas máis importantes aos que se enfronta a sociedade actual, non só pola súa extensión, se non tamén polas graves consecuencias que orixina a nivel individual, familiar e social.

Contacto